MAX 3 personer i butiken samtidigt

Undvik om möjligt att komma i sällskap - håll avstånd till andra
Vår butik är endast c:a 40 kvm. Vänta utanför om maxgränsen är uppnådd.