Hemsida Kyrkans Försäkring AB

Vi har gjort hemsidan för Svenska Kyrkans Försäkring AB. Vi arbetade tillsammans med kunden fram en modern lösning som är möjlig att bygga vidare på med hjälp av ramverket Drupal.

"Kyrkans Försäkring AB har funnits sedan 2004, ombildades till försäkringsbolag 2013 och ägs i dag av 190 församlingar, pastorat och stift. Vi tror på att samla kyrkans försäkringar under ett och samma tak, där initiativet stannar hos rätt intressen. Vårt enda intresse är bra och stabila försäkringar till lägsta kostnad."

www.kyrkansforsakring.se

Referenser