WiFi Svenska Kyrkan i Kolsva

Vi har försett Brukskyrkan och församlingshemmet i Kolsva med trådlöst nätverk. Installationen består utav 5 accesspunkter placerade på 3 olika våningsplan, detta för att uppnå god täckning i hela byggnaden.