Serviceavtal

Vi har både färdiga och skräddarsydda serviceavtal för dig som är beroende av att din IT-fungerar i ditt dagliga arbete.

Några av fördelarna med ett serviceavtal

  • Du betalar en lägre timtaxa
  • Du har prioritet över kunder utan serviceavtal
  • Möjlighet att få snabb inställelsetid vid akuta problem

Kontakta oss för mer information.