Systemutveckling

Vi kan skräddarsy system anpassade just för dina behov och din verksamhet. Vi har en bred kompetens och behärskar en rad olika utvecklingsverktyg och databastekniker.

Här är några exempel på kunder vi har hjälpt med egna system:

Köpings Kommuns - ”Mina fjärrvärme sidor” kundsidor för kommunens fjärrvärmekunder där de kan avläsa sin förbrukningsstatistik, se sina fakturor mm.

SN Elteknik AB - Webbaserat referensprojektregister över kundens genomförda projekt.

Roland Gustavsson Grävmaskiner AB  - Webbaserat tidsrapporteringssystem för löne- och faktureringsunderlag.

Roland Gustavsson Grävmaskiner AB  - Fordonsservice - ett webbaserat hjälpsystem för underhåll av kundens maskinpark.

Åkerbo Häradsallmänning - Allmänningarna Utbetalningssystem - ett Windowsbaserat program för att läsa in häradsallmänningens fastighetsägarförteckning från Lantmäteriet för att sedan göra utbetalningar via Swedbank SUS-utbetalningssystem.

Nokkos Fitness & Relax - Webbaserat bokningssystem av lokaler och resurser.